Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Tin tức
Microsoft ra mắt tính năng mới trên Teams cho giáo dục

Microsoft chính thức ra mắt các tính năng mới dành riêng cho phiên bản Giáo Dục, nhằm giúp giáo viên và học sinh toàn cầu thỏa sức kết nối và sáng tạo, hướng tới một kỷ nguyên dạy và học mới.


Xem thêm

Live help is online ...

×

  • Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ kỹ thuật