Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Với Office 365, đây là dữ liệu của bạn. Bạn sở hữu dữ liệu đó. Bạn kiểm soát dữ liệu đó.
Bảo mật

Bảo mật dựng sẵn

Bảo mật ở cấp dịch vụ thông qua phòng vệ chuyên sâu. Kiểm soát khách hàng trong dịch vụ. Cách thức vận hành và tăng cường bảo mật tốt nhất.

Quyền riêng tư theo thiết kế

Dữ liệu của bạn không được sử dụng để quảng cáo. Bạn có các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư mở rộng. Bạn có thể lấy dữ liệu của bạn khi bạn muốn.

Tuân thủ liên tục

Quy trình chủ động nhằm đáp ứng các nhu cầu tuân thủ của bạn. Kiểm soát khách hàng đối với việc tuân thủ của tổ chức. Được kiểm chứng độc lập nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đang được hoàn thiện.

Hoạt động minh bạch

Bạn biết vị trí lưu trữ dữ liệu của mình và những ai có quyền truy nhập. Có thể thấy mức sẵn dùng và các thay đổi đối với dịch vụ. Đảm bảo 99,9% thời gian chạy được hỗ trợ tài chính.

Live help is online ...

×

  • Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ kỹ thuật