Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Làm việc mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Office 365 luôn sẵn sàng lúc bạn cần.
Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào

Với Office Online, tài liệu của bạn ở mọi nơi khi bạn cần. Mọi thứ đều có sẵn trên cloud, do đó bạn có thể tạo, chỉnh sửa và lưu từ bất kỳ trình duyệt web nào. Và tất cả mọi người làm việc chung với bạn có thể truy cập các tài liệu và bảng tính cùng một lúc và chia sẻ chỉ với một cú nhấp chuột - không cần gửi file qua email qua lại nhiều lần.

Live help is online ...

×

  • Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ kỹ thuật