Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

SharePoint Online

Trao quyền cho cộng tác nhóm

SharePoint Online cung cấp các tính năng mạnh mẽ của SharePoint mà không cần phải mất chi phí tốn kém liên quan trong việc tự quản lý cơ sở hạ tầng. Tùy chọn quản lý linh hoạt đảm bảo rằng bạn vẫn duy trì quyền kiểm soát mình cần để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của tổ chức của bạn. Bạn có thể mua SharePoint trên điện toán đám mây dưới dạng gói độc lập hoặc như một phần của bộ Office 365 nơi bạn cũng có thể truy nhập vào Exchange, Skype for Business, ứng dụng khách Office và các ứng dụng web.

Sẵn dùng trên nhiều thiết bị

Dễ dàng truy cập và tương tác với nguồn cấp tin tức SharePoint của bạn dù bạn đi bất cứ đâu bằng cách sử dụng các ứng dụng di động của Sharepoint trên các thiết bị khác nhau.

Dễ quản lý

Bạn có thể được thiết lập trong nháy mắt! Bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ cho phép tổ chức của bạn dễ dàng quản lý các chức năng, chính sách và bảo mật cho tất cả nội dung và tính năng trong SharePoint. Bảo trì tự động các máy chủ đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật các tính năng mới nhất với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

Các tiêu chuẩn và độ tin cậy cấp doanh nghiệp

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách lưu trữ dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu được phân bổ theo vùng địa lý với các chức năng phục hồi sau sự cố cao cấp và một nhóm chuyên gia giám sát máy chủ liên tục.

Live help is online ...

×

  • Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ kỹ thuật