Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Nơi diễn ra hoạt động làm việc nhóm

Yammer là mạng xã hội riêng của công ty bạn, giúp bạn và nhóm của mình luôn nhận được thông tin đầy đủ về tất cả mọi thứ. Bắt đầu hội thoại, cộng tác trên tệp và tổ chức các hoạt động xung quanh dự án để bạn có thể tiến xa hơn—nhanh hơn.

Tập hợp nhóm của bạn

Yammer cho phép dễ dàng tập hợp nhanh nhóm của bạn để họ có thể trao đổi, cộng tác trên tệp và nhiều điều khác.

Mang lại mái nhà cho nhóm của bạn

Sử dụng nhóm Yammer để tập hợp mọi người, hội thoại và dữ liệu nhằm giúp bạn có thể hoàn tất công việc mọi lúc, mọi nơi.

Kết nối với người khác

Đưa những người có liên quan vào hội thoại để hỗ trợ hoạt động làm việc nhóm.

Cộng tác bên ngoài tổ chức của bạn

Hợp lý hóa dự án bằng cách đưa các khách hàng và nhà cung cấp vào hội thoại, để cả nhóm có thể làm việc cùng nhau tại một nơi.

Làm việc thông minh hơn và nhanh chóng hơn theo nhóm

Yammer được xây dựng hướng đến sự giao tiếp cởi mở để các thành viên nhóm có thể theo kịp tốc độ, nhìn thấy bối cảnh rộng hơn về công việc họ đang làm và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Ở trên cùng một trang

Các nhóm làm việc tốt hơn khi có bối cảnh. Bắt đầu hội thoại Yammer bên trong tài liệu Office để giúp mọi người theo kịp tốc độ.

Tầm nhìn rộng hơn = quyết định tốt hơn

Yammer sẽ giúp bạn khám phá các hội thoại, nhóm, tệp và những người có liên quan trong toàn công ty.

Làm việc từ mọi nơi

Các ứng dụng Yammer dành cho thiết bị di động cho phép bạn tham gia từ hầu như mọi nơi, để bạn không bao giờ bỏ sót thông tin mới.

Mở rộng ảnh hưởng của bạn trên tất cả các nhóm

Yammer cung cấp một dạng xem xuyên suốt tất cả các nhóm để bạn có thể quản lý nhiều dự án và chia sẻ kiến ​​thức của mình trên toàn công ty.

Làm việc trên tất cả các nhóm dự án

Yammer cho phép bạn dễ dàng tìm và chuyển đổi giữa các nhóm dự án của mình, hiển thị cho bạn các nhóm liên quan nhất dựa trên mối quan tâm và cách tương tác của bạn.

Theo kịp các cuộc hội thoại quan trọng

Sử dụng hộp thư đến của bạn để duy trì sự sắp xếp với tất cả các @mention, thông báo, hội thoại và tin nhắn cá nhân mà bạn tham gia.

Live help is online ...

×

  • Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ kỹ thuật