Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Microsoft 365 Enterprise

Microsoft 365 Enterprise là một giải pháp thông minh hoàn chỉnh, kết hợp những tính năng tốt nhất của Office 365, Windows 10 Enterprise, và Enterprise Mobility + Security, cho phép mọi người sáng tạo và làm việc cùng nhau một cách an toàn.

Xem gói và giá cả

Mở khóa sự sáng tạo

Tạo nội dung hấp dẫn với ứng dụng Thông minh.
Làm việc tự nhiên bằng mực, giọng nói, và liên lạc.
Hình dung thông tin theo những cách mới.
Kết nối trải nghiệm trên các thiết bị.

Được xây dựng để làm việc theo nhóm

Email và lịch với Exchange.
Kết nối với mọi người, nội dung và ứng dụng với SharePoint.
Thoại, video, và trò chuyện với Skype và các đội của Microsoft.
Mạng lưới khắp tổ chức với Yammer.
Đồng tác giả với Office 365 ProPlus.

Tích hợp cho sự đơn giản

Giảm thiểu TCO trong việc triển khai, quản lý và phục vụ.
Hỗ trợ rộng rãi cho nền tảng PC, Mac, iOS và Android.
Quản lý toàn diện toàn bộ lực lượng lao động của bạn.

An ninh thông minh

Quản lý nhận dạng và truy cập.
Bảo vệ thông tin.
Bảo vệ mối đe dọa.
Quản lý an ninh.
Tăng tốc độ tuân thủ GDPR.

Live help is online ...

×

  • Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ kỹ thuật