Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Các tính năng hàng đầu của Exchange

Tăng năng suất người dùng và giữ cho tổ chức của bạn an toàn đồng thời duy trì sự kiểm soát mà bạn cần.

Duy trì kiểm soát

Exchange giúp bạn điều chỉnh giải pháp của bạn dựa trên các nhu cầu đặc thù của bạn và đảm bảo việc liên lạc của bạn luôn sẵn sàng, trong khi bạn luôn có khả năng kiểm soát. Chuyển lên điện toán đám mây nhanh chóng, triển khai tại cơ sở hoặc quản lý triển khai kết hợp cả hộp thư trực tuyến và hộp thư tại cơ sở. Quản lý các chức năng mạnh mẽ, bao gồm ngăn mất dữ liệu và Nhóm Office 365, từ Trung tâm quản trị Exchange trên nền web dễ sử dụng. Quyền truy nhập dựa trên vai trò giúp bạn quản lý Exchange hiệu quả và phân công nhiệm vụ. Với tính năng lưu trữ Exchange, hộp thư lớn và chính sách duy trì, người dùng của bạn có thể lưu giữ những dữ liệu quan trọng vào một nơi và bạn có thể kiểm soát nhu cầu lưu trữ và tuân thủ của mình.

Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào

Exchange giúp bạn làm việc năng suất hơn bằng cách giúp bạn quản lý khối lượng thông tin liên lạc ngày càng tăng trên nhiều thiết bị và cùng nhau làm việc hiệu quả hơn theo nhóm. Với hộp thư tập trung vào các thư liên quan, quan trọng và thiết lập quy tắc phù hợp với cách bạn làm việc, bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn, nhanh chóng hơn. Đơn giản hóa và nâng cao cộng tác với Nhóm Office 365, giúp kết nối mọi người, thông tin và công cụ mà bạn cần để giúp các bạn hoàn thành nhiều việc hơn cùng nhau. Với hộp thư đến nhóm, lịch và hội thoại, nhóm của bạn có thể tự tổ chức và duy trì tiến độ công việc. Việc chia sẻ tệp cho nhóm rất dễ dàng với OneDrive for Business—bạn có thể đồng tác giả theo thời gian thực và khi một tệp được cập nhật, tất cả các thành viên trong nhóm sẽ được tự động thông báo. Truy nhập nội dung, hội thoại, nhiệm vụ hoặc lịch biểu từ thiết bị của bạn, bằng cách sử dụng Outlook Web App.

Bảo vệ tổ chức của bạn

Exchange giúp bảo vệ việc trao đổi thông tin kinh doanh và các thông tin nhạy cảm, đơn giản hóa việc tuân thủ nội bộ và tuân thủ quy định. Các tính năng chống vi-rút, thư rác, tấn công lừa đảo được dựng sẵn giúp tích cực bảo vệ thông tin liên lạc của bạn. Các tính năng ngăn mất dữ liệu giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu và Mẹo Chính sách trong Outlook thông báo cho người dùng về các vi phạm chính sách trước khi gửi dữ liệu nhạy cảm. Chuyên viên bộ phận tuân thủ của bạn có thể chạy Khám phá Điện tử Tại Chỗ trên Exchange, SharePoint và Skype for Business từ Trung tâm Khám phá Điện tử để xác định, lưu giữ và phân tích dữ liệu trong tổ chức của bạn. Dữ liệu luôn nằm ở nơi lưu trữ tại chỗ nên bạn không bao giờ phải quản lý một kho dữ liệu riêng biệt.

Live help is online ...

×

  • Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ kỹ thuật