Giờ đây, các sinh viên Cao đẳng và Đại học có thể sử dụng Microsoft 365 Personal với mức 55.000,00 ₫/tháng. MUA NGAY

Tin tức cập nhật

Câu hỏi thường gặp

Tôi sẽ sở hữu những ứng dụng Office nào với Microsoft 365?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Có gì khác biệt giữa Office 365 và Microsoft 365?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Có những gói Microsoft 365 nào sẵn dùng?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Điều gì sẽ xảy ra với các đăng ký Office 365 dành cho gia đình và doanh nghiệp hiện có?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Microsoft 365 có đắt hơn không?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Các gói Office 365 nào vẫn sẵn dùng?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Tôi có cần truy nhập Internet để sử dụng Microsoft 365 không?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Đâu là các bước để bắt đầu với Microsoft 365?

Tạo tài liệu ấn tượng và cải thiện bài viết của bạn nhờ các tính năng thông minh tích hợp sẵn.

Chọn ngôn ngữ »