Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Dịch vụ Microsoft office 365

Office 365công ty

 • Số lượng

  Office 365 Business Essential
  - Dung lượng mail 50 GB
  - Gởi mail attach file 150 MB
  - Lưu trữ và chia sẽ dữ liệu Onedrive for business 1 TB
  - Skype for business (Họp trực tuyến video HD) 250 user

  - Không gian làm việc dựa trên trò chuyện trong Microsoft Teams
  - Sharepoint online (Document share, internal portal...)
  - Office Online (Word, Excel,PowerPoint)
  - Yammer (mạng xã hội cho doanh nghiệp)
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 276,000 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  - Trọn bộ cài đặt bản quyền ứng dụng Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote...)
  - Luôn được update version mới nhất của Microsoft đáp ứng cộng việc hàng ngày của bạn
  - Được cài đặt trên tối đa cho 5 PCs hay 5 MAC
  - Trọn bộ cài đặt trên 5 Tablets hay 5 Phones.
  - Hỗ trợ: IOS, Android, Windows phone...
  - Dễ dàng làm việc với mọi người, mọi nơi và bất cứ thời gian nào với Office Online trên trình duyệt web của bạn
  - Lưu trữ và chia sẽ dữ liệu Onedrive for business 1 TB
  - Ứng dụng soạn và trình chiếu trực tuyến (Sway)
  - Dễ dàng tạo các báo cáo, trình chiếu, bản tin… nhanh chóng.
  - Chia sẻ trực tuyến cho mọi người.
  - Không cần phần mềm xem trình chiếu
  - Tương thích và tự co giản trên bất kỳ thiết bị và kích thước màn hình.

  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 46,000 VND
   Số lượng
  • 126,500 VND
   Số lượng
  • 115,000 VND
   Số lượng
  • 184,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 184,000 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  Office 365 Business Premium
  - Dung lượng mail 50 GB
  - Gởi mail attach file 150 MB
  - Lưu trữ và chia sẽ dữ liệu Onedrive for business 1 TB
  - Skype for business (Họp trực tuyến video HD) 250 user

  - Không gian làm việc dựa trên trò chuyện trong Microsoft Teams
  - Sharepoint online (Document share, internal portal...)
  - Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/Mac
  - Ứng dụng Office trên tablet hoặc smart phone
  - Yammer (mạng xã hội cho doanh nghiệp)
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng

Office 365tổ chức

 • Số lượng

  - Bao gồm trọn bộ cài đặt bản quyền ứng dụng Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote...)
  - Luôn được update version mới nhất của Microsoft đáp ứng cộng việc hàng ngày của bạn
  - Được cài đặt và trải nghiệm trên 5 PCs hay 5 Macs
  - Trọn bộ cài đặt trên 5 Tablets hay 5 Phones.
  - Hỗ trợ: IOS, Android, Windows phone...
  - Dễ dàng làm việc với mọi người, mọi nơi và bất cứ thời gian nào với Office Online trên trình duyệt web của bạn.
  - Lưu trữ và chia sẽ dữ liệu Onedrive for business 1 TB
  - Right Management và Data Loss Prevention
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 46,000 VND
   Số lượng
  • 126,500 VND
   Số lượng
  • 115,000 VND
   Số lượng
  • 184,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 184,000 VND
   Số lượng
  • 92,000 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  Office 365 Enterprise E1
  - Dung lượng mail 50 GB
  - Gởi mail attach file 150 MB
  - Lưu trữ và chia sẽ dữ liệu Onedrive for business 1 TB
  - Skype for business (Họp trực tuyến video HD) 250 user

  - Không gian làm việc dựa trên trò chuyện của Microsoft Teams

  - Phát rộng cuộc họp trên Internet cho tối đa 10.000 người

  - Các giải pháp tuân thủ 
  - Sharepoint online (Document share, internal portal...)
  - Office Online (Word, Excel,PowerPoint)
  - Yammer (mạng xã hội cho doanh nghiệp)
  - Sway (Ứng dụng soạn và trình chiếu trực tuyến)

  - Microsoft StaffHub
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 276,000 VND
   Số lượng
  • 92,000 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  Office 365 Enterprise E3
  - Dung lượng không giới hạn inbox.
  - Gởi mail attach file 150 MB
  - Lưu trữ và chia sẽ dữ liệu Onedrive for business 1 TB
  - Skype for business (Họp trực tuyến video HD) 250 user
  - Sharepoint online (Document share, internal portal...)
  - Office Online (Word, Excel,PowerPoint)
  - Yammer (mạng xã hội cho doanh nghiệp)
  - Sway (Ứng dụng soạn và trình chiếu trực tuyến)

  - Không gian làm việc dựa trên trò chuyện của Microsoft Teams

  - Tìm kiếm và khám phá cá nhân hóa 

  - Phát rộng cuộc họp trên Internet cho tối đa 10.000 người

  - Quản lý ứng dụng trong doanh nghiệp 

  - Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ

  - Các giải pháp tuân thủ 

  - Bảo vệ Thông tin 

  - Microsoft StaffHub 
  - Bao gồm trọn bộ cài đặt bản quyền ứng dụng Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote...)
  - Luôn được update version mới nhất của Microsoft đáp ứng cộng việc hàng ngày của bạn
  - Được cài đặt và trải nghiệm trên 5 PCs hay 5 Macs
  - Trọn bộ cài đặt trên 5 Tablets hay 5 Phones.
  - Hỗ trợ: IOS, Android, Windows phone...
  - Dễ dàng làm việc với mọi người, mọi nơi và bất cứ thời gian nào với Office Online trên trình duyệt web của bạn
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

 • Số lượng

  Office 365 Enterprise E5
  - Dung lượng không giới hạn inbox.
  - Gởi mail attach file 150 MB
  - Lưu trữ và chia sẽ dữ liệu Onedrive for business 1 TB
  - Skype for business (Họp trực tuyến video HD) 250 user
  - Sharepoint online (Document share, internal portal...)
  - Office Online (Word, Excel,PowerPoint)
  - Yammer (mạng xã hội cho doanh nghiệp)
  - Sway (Ứng dụng soạn và trình chiếu trực tuyến)

  - Phát rộng cuộc họp trên Internet cho tối đa 10.000 người

  - Không gian làm việc dựa trên trò chuyện của Microsoft Teams

  - Quản lý ứng dụng trong doanh nghiệp

  - Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ

  - Các giải pháp tuân thủ 

  - Bảo vệ Thông tin 

  - Khám phá Điện tử Nâng cao 

  - Microsoft StaffHub 
  - Bao gồm trọn bộ cài đặt bản quyền ứng dụng Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote...)
  - Luôn được update version mới nhất của Microsoft đáp ứng cộng việc hàng ngày của bạn
  - Được cài đặt và trải nghiệm trên 5 PCs hay 5 Macs
  - Trọn bộ cài đặt trên 5 Tablets hay 5 Phones.
  - Hỗ trợ: IOS, Android, Windows phone...
  - Dễ dàng làm việc với mọi người, mọi nơi và bất cứ thời gian nào với Office Online trên trình duyệt web của bạn
  - PSTN Conferencing(người tham gia cuộc họp có thể quay số bằng dt cố định hoặc di động)
  - Cloud PBX (quản lý cuộc gọi dựa trên đám mây)
  - Power BI and Delve (Công cụ phân tích cho cá nhân và doanh nghiệp)
  - Advanced sercurity for your data (Tùy chỉnh nâng cao dữ liệu chống lại malware and virues and Zero-day protection)
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

Exchangeonline

 • Số lượng

  - 50 GB Primary Mailbox (Sent 150 MB/1 email)
  - Ứng dụng Outlook mobile
  - Share Calendar & contact
  - In-Place Archive (automatically moving old messages), Document collaboration, Inbox management...
  - Security: Anti-Spam 99.9%, Anti-Malware (virus) 100%
  - Uptime: 99.9%
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  100 GB Primary Mailbox (Sent 150 MB/1 email)
  - Unlimited storage Archive cho mỗi user (In-Place Archive)
  - Share Calendar & contact
  - In-Place Archive (automatically moving old messages), Document collaboration, Inbox management...
  - In-Place Hold (Lưu giữ lại toàn bộ các email bị xóa)
  - Hosted voicemail
  - Data loss prevention (DLP) (Chống thất thoát thông tin nhạy cảm)
  - Security: Anti-Spam 99.9%, Anti-Malware (virus) 100%
  - Uptime: 99.9%
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 46,000 VND
   Số lượng
  • 126,500 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  - 2GB Primary Mailbox
  - Calendar & contact
  - Only POP support email client
  - Exchange ActiveSync (EAS) support for smartphones
  - Security: Anti-Spam 99.9%, Anti-Malware (virus) 100%
  - Uptime: 99.9%
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 115,000 VND
   Số lượng
  • 184,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 0 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  - 2GB Primary Mailbox
  - Calendar & contact
  - Office Online (word, excel, powerpoint and onenote)
  - Only POP support email client
  - Exchange ActiveSync (EAS) support for smartphones
  - Yammer Enterprise
  - Sharepoint online (plan 1)
  - Office online(Word, Excel,PowerPoint, Onenote)
  - Security: Anti-Spam 99.9%, Anti-Malware (virus) 100%
  - Uptime: 99.9%
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 46,000 VND
   Số lượng
  • 126,500 VND
   Số lượng

Skypefor Business

 • Số lượng

  - Hiện diện và IM nhóm
  - Truyền tệp trong IM
  - Gọi thoại và video HD đến người dùng Skype for Business.
  - Kết nối Skype (hiện diện, IM, gọi thoại và video HD)

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 189,750 VND
   Số lượng
  • 115,000 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  - Hiện diện và IM nhóm
  - Truyền tệp trong IM
  - Gọi thoại và video HD đến người dùng Skype for Business.
  - Kết nối Skype (Hiện diện, IM, Gọi thoại và video HD)
  - Gọi video HD nhóm
  - Lên lịch cuộc họp trong Outlook
  - Gia nhập cuộc họp từ máy tính và trình duyệt web
  - Gia nhập cuộc họp ẩn danh từ trình duyệt web
  - Nút điều khiển cuộc họp cho diễn giả, phòng đợi cuộc họp cho người dự
  - Chia sẻ màn hình nền, ứng dụng, và bảng trắng
  - điều khiển máy tính của người khác từ xa
  - Ghi âm thanh hoặc video trong cuộc họp
  - Liên tác với nhà cung cấp hội thảo quay số vào bên thứ ba

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 189,750 VND
   Số lượng
  • 115,000 VND
   Số lượng

Onedrivefor Business

 • Số lượng

  - Dung lượng lưu trữ lên đến: 1 TB/1 user

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 46,000 VND
   Số lượng
  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 189,750 VND
   Số lượng

Yammer

 • Số lượng

  - Nơi diễn ra hoạt động làm việc nhóm,Kết nối với người khác,Cộng tác bên ngoài tổ chức của bạn.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 46,000 VND
   Số lượng
  • 115,000 VND
   Số lượng
  • 276,000 VND
   Số lượng
  • 92,000 VND
   Số lượng
  • 189,750 VND
   Số lượng

SharePoint

 • Số lượng

  - Site Nhóm Hiện đại

  - Chia sẻ với Bên ngoài

  - Quản lý Nội dung

  - Cổng thông tin

  - Ứng dụng dành cho thiết bị Di động

  - Dòng công việc SharePoint 2013
  - Tìm kiếm tài liệu cơ bản và chuẩn (Basic Search and Standard Search)
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

   

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 276,000 VND
   Số lượng
  • 299,000 VND
   Số lượng
  • 1,334,000 VND
   Số lượng
  • 575,000 VND
   Số lượng
 • Số lượng

  - Site Nhóm Hiện đại

  - Chia sẻ với Bên ngoài

  - Quản lý Nội dung

  - Cổng thông tin

  - Ứng dụng dành cho thiết bị Di động

  - Dòng công việc SharePoint 2013
  - Tìm kiếm

  - Tìm kiếm trong Doanh nghiệp

  - Khám phá Điện tử

  - Excel, Visio và InfoPath Forms Services

  - Business Connectivity Services
  - Support Direct 24/7: 08.73.000.365
  - Free Service Migrate, remote support & Training guide.

  Add-Ins(Mua thêm)

  • 69,000 VND
   Số lượng
  • 23,000 VND
   Số lượng
  • 276,000 VND
   Số lượng
  • 1,334,000 VND
   Số lượng
  • 575,000 VND
   Số lượng

Add-ons

 • Số lượng

  Protect against spam and malware, while maintaining access to email.

Vui lòng chọn ít nhất một gói sản phẩm.

Live help is online ...

×