Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Tin tức
Qualified Multitenant Hoster

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FPT Telecom Internation – FTI) chính thức trở trành đối tác được uỷ quyền chương trình Qualified Multitenant Hoster (QMTH) từ Microsoft để cung cấp dịch vụ máy ảo Windows (Window virtual machines) thông qua chương trình Microsoft Cloud Agreement subscription hoặc Enterprise Agreement/MPSA trên nền tảng phần cứng riêng hoặc dùng chung.

Xem thêm

Live help is online ...

×