Phản hồi

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

Về FTI

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT (FTI) là thành viên của FPT Telecom, hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn Thông, hiện là nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực Dữ liệu trực tuyến, Voip doanh nghiệp và Kênh thuê riêng. FTI là đối tác chiến lược về dịch vụ đám mây (CSP Tier 1) và được Microsoft cấp chứng nhận đối tác Vàng (Gold Partner), trực tiếp cung cấp toàn bộ các dịch vụ Đám mây của Microsoft (Exchange Online, One Drive, Skype for Business, SharePoint, Yammer, Office 365, Azure, Microsoft Dynamics CRM,…) cho các doanh nghiệp hoạt động đa nền tảng từ Windows, Windows phone, Mac OS, iOS, Android… với bất cứ ai mọi lúc, mọi nơi.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi nhận thức được các thông tin cá nhân là rất quan trọng. Do đó, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và bảo mật của người sử dụng.

Điều khoản dịch vụ

Cung cấp các chính sách bảo mật chi tiết và điều chỉnh các quy tắc sử dụng các dịch vụ.

Live help is online ...

×