Mua Trực tuyến

OFFICE 365

exchange online (plan 1)

Giải pháp email doanh nghiệp
 • Email dung lượng đến 50GB
 • Không có Spam
 • Không có phần mềm gián điệp
 • Sử dụng Email trên mọi thiết bị
94,000 VND
94,000 VND
Xem thêm

OFFICE 365

business essentials

Công cụ làm việc trực tuyến hiệu quả
 • Email dung lượng đến 50GB
 • Không có Spam
 • Không có phần mềm gián điệp
 • Sử dụng Email trên mọi thiết bị
 • Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu online với 1TB
 • Hội thảo video HD không giới hạn
 • Làm việc mọi lúc mọi nơi với Office Online
118,000 VND
59,000 VND
Xem thêm

OFFICE 365

business

Trọn bộ ứng dụng Microsoft Office cập nhật
 • Sở hữu trọn bộ Office trên thiết bị PC/Mac
 • Ứng dụng Office đa nền tảng, Android, iOS và Windows Phone
 • Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu online với 1TB
 • Làm việc mọi lúc mọi nơi với Office Online
194,000 VND
194,000 VND
Xem thêm

OFFICE 365

business premium

Trải nghiệm công cụ làm việc chuyên nghiệp
 • Sở hữu trọn bộ Office trên thiết bị PC/Mac
 • Ứng dụng Office đa nền tảng, Android, iOS và Windows Phone
 • Email dung lượng đến 50GB
 • Không có Spam
 • Không có phần mềm gián điệp
 • Sử dụng Email trên mọi thiết bị
 • Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu online với 1TB
 • Hội thảo video HD không giới hạn
 • Làm việc mọi lúc mọi nơi với Office Online
294,000 VND
235,000 VND
Xem thêm