Feedback

Trình duyệt Internet Explorer bạn dang sữ dụng đã lỗi thời. Nó có thể không hiển thị được một số chức năng của wesite.
Vui lòng cập nhật phiên bản mới, hoặc cài đặt một trong các trình duyệt miễn phí tuyệt vời như: Google Chrome, Opera, Safari.

News
FPT Telecom International and Microsoft organized workshop about digital future

FPT TELECOM INTERNATIONAL TOGETHER WITH MICROSOFT SUCCESSFULLY HELD A WORKSHOP ABOUT DIGITAL FUTURE.

On September 17, 2019, FPT Telecom International and Microsoft organized a seminar “Leaping into a digital future with workflow & analytics automation” at InterContinental Saigon with the participation of more than 50 customers and representatives from both companies.

Read more

Live help is online ...

×